Strona www.bixel.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
Szukaj Wyszukaj
Wpisz szukaną frazę lub symbol produktu w okienku powyżej.
Regulamin zamieszczania własnych prezentacji produktów - w dziale SERWIS - na stronie www.bixel.pl

Określa prawa i obowiązki oraz zasady korzystania z SERWISU jako narzędzia udostępnionego powszechnie na stronie www.bixel.pl do samodzielnego zamieszczania i prezentacji wyrobów rękodzieła, klasyfikowanych w kategorii -  własnoręczny wyrób biżuterii - z wyłączeniem wzorów masowej produkcji powtarzalnej niezależnie od technik stosowanych w fazie wytworzenia.

Każdy Klient korzystający z formularza SERWISU do samodzielnego tworzenia prezentacji na stronie www.bixel.pl jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, co musi potwierdzić w odpowiednim oknie programu w fazie tworzenia takiej prezentacji.

DEFINICJE UMOWY
SERWIS – strony zawierające prezentacje produktów umieszczanych samodzielnie przez    wytwórców – tworzące jeden z działów sklepu internetowego www.bixel.pl,
FORMULARZ SERWISU – bezpośrednie narzędzie do zamieszczania własnych prezentacji.

ADMINISTRATOR – właściciel sklepu www.bixel.pl - firma Ridea Bogdan Bramski, Jantar 3,
02-228 Warszawa

TOWAR – przedmiot, który został wykonany własnoręcznie przez Sprzedającego, spełniający wymogi Administratora.
 
UŻYTKOWNIK – osoba pełnoletnia, osoba prawna lub osoba małoletnia, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego , który jest zarejestrowany w sklepie www.bixel.pl i posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

KUPUJĄCY – Osoba, która chce dokonać zakupu produktu prezentowanego na stronach Serwisu.

SPRZEDAŻ - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest transakcja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na zasadach ustalonych między sobą  w formie umowy dwustronnej zawieranej na odległość, własne ryzyko i odpowiedzialność  bez udziału Administratora.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1.Produkty prezentowane przez Użytkownika muszą być zgodne z przepisami prawa polskiego i warunkami niniejszego regulaminu.
2.Użytkownik umieszczający produkty w Serwisie ponosi całkowitą odpowiedzialność  za przestrzeganie przepisów związanych z ochroną praw autorskich, znaków towarowych oraz praw majątkowych do prezentowanych produktów. Administrator zastrzega sobie prawo do  natychmiastowego zamknięcia prezentacji, w przypadkach zgłaszanych naruszeń w/w przepisów do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  
3.Użytkownik umieszczając produkty w SERWISIE - udziela Administratorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie - licencji - na wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych w SERWISIE – takich jak prawo do zachowania, kopiowania, publikowania i reklamowania tych materiałów. W przypadkach szczególnych obowiązuje zawarcie odrębnej umowy w formie pisemnej między UŻYTKOWNIKIEM a ADMINISTRATOREM.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji  materiałów umieszczanych w SERWISIE przed dopuszczeniem do publikacji na stronie www.bixel.pl - w porozumieniu z użytkownikiem, w przypadku zastrzeżeń technicznych, estetycznych, naruszenia norm moralnych, obraźliwego słownictwa i innych podobnych.

5. Korzystanie z formularza serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podaną skrzynkę mailową informacji od Administratora, związanych z serwisem, umieszczanymi prezentacjami, uwagami systemowymi, ewentualnymi zmianami i usprawnieniami.
6. Produkty wystawiane przez Użytkownika na stronach serwisu są dostępne i widoczne dla wszystkich odbiorców, odwiedzających strony serwisu. Ceny Towarów zamieszczane w prezentacjach Użytkowników pełnią jedynie funkcję informacyjną i nie stanowią oferty handlowej, w rozumienia Prawa Handlowego. Ostateczne warunki ewentualnych transakcji ustalają  między sobą strony Kupujący – Sprzedający na zasadzie dwustronnych porozumień.

7. Administrator poza udostępnieniem SERWISU do własnych prezentacji - nie bierze udziału w transakcjach przeprowadzanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym – a jedynie umożliwia kontakt między stronami. Administrator nie ma wglądu w treści i umowy zawieranych transakcji i korespondencji prowadzonych przy pomocy narzędzia Serwisu - „Zadaj pytanie sprzedającemu” w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i finał tych transakcji, nie może być też
stroną w ewentualnych sporach. W przypadkach zaistniałych sporów zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Produkty prezentowane na stronach SERWISU nie stanowią własności sklepu www.bixel.pl.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
9.Warunkiem korzystania z Formularz Serwisu - jest rejestracja w Serwisie.
10. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie i Ustawie o Ochronie Danych Osobowych – obowiązujących Administratora.
11. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie, korzystanie z wielu kont jest zabronione.
12. Użytkownik wystawiający w Serwisie swoje produkt do sprzedaży - musi nim dysponować, w przypadku zaistnienia innej sytuacji, jest zobowiązany do usunięcia tego przedmiotu z Serwisu.
13. Aby produkt został zaakceptowany przez Administratora musi spełnić poniższe warunki:
a) - Nazwa  produktu musi zaczynać się z wielkiej litery, nie może zawierać żadnych nazw skrótów, adresów bądź symbolów wskazujących na inne serwisy.
b) -  Opis produktu powinien zaczynać się z wielkiej litery, powinien zawierać wszystkie szczegółowe informacje odnośnie tego produktu, tj. kolor, tworzywo, z którego zostało wykonane, wymiary, itp. Zarówno w nazwie, jak i w opisie zabrania się pisaniem ciągiem wielkich liter.
Nie mogą one zawierać żadnych danych kontaktowych typu numer telefonu, gg, e-mail, jak również odnośników i nazw wskazujących na inne serwisy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wprowadzonych danych i za błędy popełnione w treści ogłoszeń Użytkownika.
c) - Użytkownik jest zobowiązany do określenia odpowiedniej kategorii dla swojego produktu, jeśli takiej nie ma na liście, powinien skontaktować się z Administratorem.
d) - Ceny prezentowanych produktów pełnią jedynie funkcję informacyjną i nie stanowią oferty handlowej. Podawane ceny są cenami brutto, nie zawierają kosztów wysyłki Towaru.
e) - Obowiązkiem Sprzedającego jest dodanie do produktu co najmniej jednego zdjęcia w rozmiarze 700x700 px, w formacie jpg. Zdjęcia nie mogą zawierać żadnych znaków typu logo i innych elementów wskazujących na inne serwisy.
f) Użytkownik ma obowiązek wpisanie swojego „Pseudonimu” w swoich danych osobowych, który będzie wyświetlany w karcie produktu. Pseudonimem może być imię, imię i nazwisko, lub pseudonim artystyczny Użytkownika.
14. Każdy Użytkownik ma prawo do prezentacji maksymalnie 50 produktów jednocześnie w serwisie www.bixel.pl.


OGÓLNE WARUNKI NIEDOPUSZCZENIA do PREZENTACJI  PRODUKTU
Przyczynami odrzucenia produktu przez Administratora mogą być:
- niekompletnie wypełniony formularz, np. brak zdjęcia, brak ceny
- treść zawierająca linki i innego typu elementy wskazujące na inne serwisy konkurencyjne
  o których była mowa w powyższym Regulaminie
- użycie zdjęć zawierających niedozwolone znaki
- przyporządkowanie produktu do niewłaściwej kategorii
- jeżeli Administrator stwierdzi że produkty są niezgodne z przepisami prawa

ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie po uprzedniej zapowiedzi.
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.